Over ons

Missie en Visie

De kernwaarden van Leerdam Praise hebben we omschreven in de volgende missie en visie. Geïnspireerd op de bijbelteksten uit Hebreeën 11 vers 1 en Psalm 119 vers 114 en op een aantal bekende liedteksten.

Missie:

Leerdam Praise wil iedereen in contact brengen met God, want Hij is er voor ons allemaal!

  • Samen brengen (eenheid)
  • Evangeliseren
  • Liefde
  • Ontmoeten

(‘Ontmoeten’, we mogen elkaar ontmoeten tijdens deze diensten, maar vooral God.)

Onze visie is:
dat wij geloven dat God ons samenbrengt, één in Zijn naam.
dat iedereen welkom is om hier binnen te gaan.
in gebed zijn dat God Zijn kerk verenigt door de kracht van Zijn liefde
de wereld laten zien dat Jezus leeft en in ons werkt.

‘Hier binnen’ (het is Leerdam Praise met o.a. een ‘openlucht’dienst, maar met ‘hier binnen’
wordt bedoeld dat God binnen mag komen in je hart door de Heilige Geest).