Onstaan

Hoe is Leerdam Praise ontstaan?

In 2006 was een van de initiatiefnemers aanwezig bij een tentdienst in een naburig dorp. Het was een bijzondere dienst en een heel bijzondere sfeer. Veel mensen vanuit diverse kerken en, wat opviel, veel mensen vanuit Leerdam en omgeving.

Toen kwam de vraag op na afloop van deze tentdienst: “Waarom doen we dat niet in Leerdam?” Niet met de bedoeling om daar de mensen weg te halen, maar om dit in een ander weekend te organiseren.

Vervolgens is er een inventarisatie gehouden en zijn er mensen benaderd om hier eens over na te denken. Er komen dan heel veel vragen op zoals: hoe regel je een spreker – een band – liturgie – vrijwilligers – vergunning ja/nee – EHBO – etc etc.

Er zijn meerdere avonden vergaderingen geweest en ook is er informatie ingewonnen bij andere gemeenten en dorpen die een tentdienst of openluchtdienst organiseren.

Uiteindelijk is er in 2007 een tentdienst georganiseerd. Dat ging niet vanzelf. De tent van de toenmalige wijkvereniging “het Wieltje” in wijk Oost mochten wij gebruiken. Alleen moest er ook toestemming komen van de tenteigenaar. Vervolgens de regels van de brandweer over het maximaal aantal mensen. De omwonenden werden ook benaderd want de wijkvereniging had meerdere dagen festiviteiten in de tent en de voorgaande jaren werd er op de zondag niets georganiseerd. Dat gaf geen enkel probleem bij de omwonenden. Het werd zelfs toegejuicht.

De tent al direct bomvol en de mensen moesten zelfs buiten plaats nemen.

Daarmee had de organisatie direct al een probleem. Hoe doen we dat het jaar daarop? Tevens bleek dat de wijkvereniging geen tent meer zou plaatsen i.v.m. de teruglopende belangstelling en de toenemende kosten. Zelf een tent neerzetten voor de organisatie was geen optie. Deze kosten zijn veel te hoog. Daarom werd de keuze gemaakt om in het vervolg de dienst buiten te houden en werd het dus een Openluchtdienst.

In 2008 was er dreiging van onweer. We konden, met medewerking van “het Dak”, daar terecht. Net voor de dienst kwam er een hoosbui maar het was broeiend warm. Ook “het Dak” liep geheel vol en dat was voor de organisatie geen optie meer voor het jaar daarop. Fantastisch uiteraard maar hoe gaan we verder?

We kiezen nu jaarlijks voor het dr. Reilinghplein. Als de weersomstandigheden erg slecht zijn waarbij gevaar voor het publiek ontstaat, dan nemen we passende maatregelen. We hopen en bidden dat dit niet nodig is.

Vanaf 2010 is gekozen voor een eigen naam Leerdam Praise en zijn toen gestart met een eigen website.

Een foto van 2007