Concert Marcel Zimmer 11 juni 2016 - 10 jaar Leerdam Praise

Kees Kraayenoord en de Leerdam Praiseband - 12 juni 2016 - 10 jaar Leerdam Praise

Martin Brand - sprak en zong bij de Openluchtdienst 14 juni 2015

CommissieledenWij willen hiermee de leden van de commissie aan u voorstellen. Ieder commissielid heeft een eigen taak. Hij/zij is daarvoor verantwoordelijk. Tijdens een vergadering wordt de taak per commissielid besproken en de voortgang weergegeven. Daar waar nodig wordt er ondersteuning geleverd.

Iedereen zorgt zelf voor de nodige vrijwilligers voor de eigen taak. Die worden gevraagd  uit de deelnemende kerken.

De leden komen in principe uit meerdere deelnemende kerken. Hierdoor creëren we gelijk een netwerk in de kerken.

We stellen ons aan u voor in alfabetische volgorde:

peterPeter de Graaf:

Peter is, net als André Hoencamp verantwoordelijk voor alles wat met veiligheid te maken heeft.

De trailer op tijd op locatie en ook weer weghalen en het regelen van portofoons voor de ordedienst vallen ook onder hem.

Verder worden zijn taken hieronder genoemd bij André.

 

 

AndreAndré Hoencamp:

is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met veiligheid, samen met Peter de Graaf. Bij ieder evenement is een ordedienst aanwezig. Zij hebben via een portofoon verbinding met elkaar. Verder wordt er gelet op:

  • samenwerking met de aanwezige EHBO;
  • indeling van het plein en de vluchtroutes;
  • reserveren parkeerplaats en aanrijdroute voor hulpverlening indien dat nodig is;
  • veilig plaatsen van de fietsen van de bezoekers;
  • contactpersoon voor de gemeente Leerdam. dit in verband met leveren dranghekken, gebruik electra op buitenlocatie.

JanJan Hoencamp 

Tijdens de vergaderingen is Jan de voorzitter. Daarnaast is hij voor de evenementen eindverantwoordelijk voor de techniek, zoals geluid en video. De presentaties op de beamer, de filmpjes tijdens de intro worden door hem verzorgd. De website wordt door hem technisch onderhouden, is webredacteur en verantwoordelijk voor Facebook en Twitter. Tijdelijk wordt ook de communicatie naar kranten en kerken door hem verzorgd. Samen met Renate is hij contactpersoon voor de Leerdam Praise Band.

RenateRenate Hooijer:

Renate houdt zich bezig met het contracteren van mensen die hun medewerking verlenen aan de Openluchtdienst en Praise! Dit zijn bijv. spreker, koor of band. Zij zorgt voor de contacten met deze mensen om hun van informatie te voorzien en zaken rondom invulling evenementen door te nemen, zoals opstellen van de liturgie en vaststellen van het thema. Zij verzorgt ook de agenda en verslagen van de vergaderingen. Renate is contactpersoon van de Leerdam Praise Band.

 

Familiedag Porcheresse+LP Commisie 177

Suzanne Markt:

alles voor de catering wordt door haar verzorgd. Tijdens de opbouw voor bijv. de Openluchtdienst wordt er al vroegtijdig gezorgd voor koffie. Die zondag wordt er namelijk al om 8 uur ’s morgens begonnen. Voor alle vrijwilligers en later ook de spreker, band en/koor worden het eten en drinken verzorgd. De inkoop en het regelen van voldoende koffie en thee, waterkokers, koffiekannen, koek enz. vallen onder de verantwoordelijkheid van Suzanne en daarbij ook de volledige inrichting van de cateringstands tijdens een evenement.

 

 

Ineke Steijsiger: