Timo Hagendijk

Wie is Timo Hagendijk?

Op de website van het Christelijk podium is zijn eerste zin: “Het gaat niet om mij. Het gaat om Jezus.”

Tevens geeft hij aan dat de reacties n.a.v. zijn spreken zijn: Prikkelend, inspirerend, beeldend, helder, aan het denken gezet, ‘dienst was een mooi geheel’, humor, verdiepend, ‘het was fijn’….

Hieronder een samenvatting van zijn cv: van eerdergenoemde website:

Het gaat niet om mij. Het gaat om Jezus. Als inmiddels studerend HBO theoloog, leerkracht en gewoon als persoon zelf blijf ik het een uitdaging vinden om het evangelie zo te vertellen dat geloven niet iets is van de zondag, maar dat het harten raakt en mensenlevens gaan veranderen. Wat kan ik ermee in de week die voor me ligt is een van de vragen die ik altijd probeer te beantwoorden tijdens een spreekbeurt. Reacties zijn: Prikkelend, inspirerend, beeldend, helder, aan het denken gezet, ‘dienst was een mooi geheel’, humor, verdiepend, ‘het was fijn’….dat zijn reacties n.a.v. mijn spreken.

ACTIVITEITEN
a. Spreken in een (jeugd-, zang-, ere-, tent-)dienst.
b. Als een voorganger plotseling ziek geworden is en u een vervanger zoekt.
c. Voor het leiden van een bijbelstudieavond.
d. Voor het invullen van een kinderactiviteit.
e. Voor het leiden van een praiseavond…..

Kortom: veelzijdig inzetbaar. Mijn ervaring is dat er in overleg veel mogelijk is. Ik kom graag langs bij een voorbereidingsvergadering om een dienst/activiteit goed voor te bereiden. Tevens beschik ik over een aardig netwerk om tot oplossingen te komen.

TIMO IN HET KORT
Leendert Timotheus (Timo) Hagendijk is de naam. De betekenis van de eerste twee namen zijn: `Sterk of dapper als een leeuw, sterk door genade` en ‘God trotsmakend’. Vooral het sterk door genade is een hele les voor mij. Alles liever zelf doen is voor mij ook niet vreemd. Ik ben op 5 maart 1981 (volgens mijn moeder: pratend) geboren, getrouwd met Margret en woonachtig in Ede. Discussieren en gezelligheid door onder de mensen zijn vind ik fijn. Meestal gaat dit gepaard met een aardige dosis humor. Mensen omschrijven mij ook wel als een sfeermaker. Het liefst pas ik niet in een hokje. Zelf kom ik uit een gezin van vijf kinderen, waar ik de oudste van mag zijn. Kenmerkend voor ons gezin is onder andere de liefde voor muziek. Dat werd en wordt ons met de paplepel ingegoten.
Margret is dus de naam van mijn lieve vrouw. Zij werkt eveneens in het onderwijs, want ook ik ben daar drie dagen per week te vinden. Tot nu toe ben ik het meest ingezet op de middenbouw van de Patrimoniuschool te Veenendaal. Op dit moment zijn we lid van de Kleopasgemeente van de Hervormde gemeente (PKN) van Ede.

Toneelspelen is ook iets wat ik graag doe. Handig is dit ook bij het spreken, want door beelddenken kom ik vaak tot creatieve uitwerkingen om zo een boodschap uit Gods Woord duidelijk te maken.
Voor het spreken probeer ik mij ook te scholen. Ik heb eerst de post HBO theologiecursus gevolgd ‘avontuur van het spreken’ op de CHE.
Op dit moment volg ik de deeltijdopleiding HBO Theologie aan de CHE.

SPREKEN IS MIJN OPDRACHT
Het voert te ver om de hele lijn te vertellen hoe ik er achter ben gekomen dat God mij deze gave gegeven heeft, maar o.a. kan ik vertellen dat de zendingsopdracht verwoord in Mattheus 28 vers 19 een grote rol speelt. Over deze tekst is gepreekt tijdens mijn kinderdoop en een jaar of 18 later tijdens mijn belijdenis. Ik mag me telkens weer afhankelijk weten van mijn Zender. Zonder Hem kan ik en wil ik geen woord uitbrengen. Hij moet de eer krijgen! Daar zet ik me voor de volle 100% en nog iets meer voor in. Ik hoop en bid dat anderen om mij heen zeggen hierdoor wordt aangespoord en aangestoken. In Eemnes begon in het jaar 2008 mijn ‘sprekersloopbaan’. Het is fantastisch dat ik vaak positieve reacties krijg op meditaties/’preken’/persoonlijke gesprekken. Ik krijg vaak terug dat ik aan de dingen de juiste woorden kan geven en zeer invoelend kan zijn. Ik ben God dankbaar dat ik gaven heb gekregen om zo aan het werk te zijn. Ook wil ik benadrukken dat ik het liefst interkerkelijk bezig ben. Ik wordt uitgenodigd in evangelische kringen, maar ook in gereformeerde, hervormde, gereformeerde vrijgemaakte enz. gemeenten. Dit vind ik fantastisch! We hebben elkaar zo nodig om samen gemeente van God te mogen zijn. Mijn gebed is dat we Hem door onze veelkleurigheid samen mogen eren, zodat Zijn koninkrijk steeds verder uitgebouwd mag worden en er veel mensen tot geloof mogen komen en overtuigd mogen raken dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is.

Mijn gebed is die uit psalm 141:
‘Zet een wacht voor mijn mond, HEER: een post voor de deur van mijn lippen.’ Dat ik niets anders zal vertellen dan de kern van het evangelie dat we alleen gered kunnen worden door Jezus Christus. Hij is voor iedereen naar de wereld gekomen! Als dat geen blijde boodschap is…..

Ik zie er naar uit om met je/jullie/u te mogen samenwerken,
Timo